Content Management Powered by CuteNews
Stalna misija Republike Srbije pri Savetu Evrope
| |     ћирилица | english  
Naslovna
KOMITET MINISTARA SAVETA EVROPE ZATVORIO SLUČAJ „ALIŠIĆ PROTIV SRBIJE“ - DRŽAVNI SEKRETAR MINISTARSTVA FINANSIJA GOJKO STANIVUKOVIĆ NA SASTANKU NADGLEDANJA IZVRŠENJA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Državni sekretar Ministarstva finansija Republike Srbije Gojko Stanivuković je informisao Komitet ministara Saveta Evrope o merama koje je Republika Srbija preduzela u primeni presude Evropskog suda za ljudska prava „Ališić protiv Srbije“.

G-din Stanivuković je istakao punu posvećenost Srbije multilateralizmu, Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava. On je rekao da je Srbija dokazani prijatelj Konvencije i branitelj njenih vrednosti. Pridržavanje presuda Suda u Strazburu i održavanje vrednosti iz Konvencije nije samo pravna obaveza vlasti u Beogradu, već izbor od ključne važnosti za jačanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, kao i za napredak u evropskim integracijama, podvukao je državni sekretar. Srbija danas ima mali broj slučajeva izvršenja presuda pred Komitetom ministara.

Komitet ministara je pozdravio značajan napredak koji su ostvarile srpske vlasti u izvršenju presude kao i njihovu posvećenost nastavku rada na tome.

Zaključivši da mehanizam isplate tzv. stare devizne štednje ispunjava kriterijume iz presude i da su usvojene sve neophodne mere, Komitet ministara je odlučio da zatvori razmatranje ovog slučaja.

 DRŽAVNI SEKRETAR MINISTARSTVA PRAVDE RADOMIR ILIĆ NA SASTANKU RAZMATRANЈA IZVRŠENЈA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LЈUDSKA PRAVA - KOMITET MINISTARA POZDRAVIO USVAJANЈE ZAKONA O UTVRĐIVANЈU ČINЈENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNЈA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI

Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić je na sastanku Komiteta ministara Saveta Evrope 5. marta predstavio Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 29. februara 2020. godine. On je tom prilikom obavestio o dalјim koracima koje će Srbija preduzeti kako bi u potpunosti izvršila presudu Evropskog suda za lјudska prava "Zorica Jovanović protiv Srbije". Akcionim planom je predviđeno da Vlada Srbije obezbedi funkcionisanje istražnog mehanizma u skladu sa Evropskom konvencijom o lјudskim pravima, kao i da nastavi intenzivnu saradnju sa Savetom Evrope u tom procesu.

U odluci Komiteta ministara Saveta Evrope, usvojenoj 5. marta, izražava se veliko zadovolјstvo činjenicom da je Narodna skupština 29. februara usvojila Zakon kojim se formira nezavisni istražni mehanizam za otkrivanje sudbine tzv. "nestalih beba". Pozdravlјeno je i to što su vlasti Srbije nastavile blisku saradnju sa Sekretarijatom Saveta Evrope tokom procesa usvajanja Zakona, kako bi se osiguralo da rešenje bude u skladu sa Evropskom konvencijom o lјudskim pravima. Upućen je poziv vlastima Srbije da nastave saradnju da bi presuda bila u potpunosti i efikasno izvršena, kao i da preduzmu neophodne praktične mere za primenu novog mehanizma za utvrđivanje činjenica. U procesu utvrđivanja istine, naročito se ističe značaj formiranja baze podataka DNK i obuke istražnih sudija i policije za rešavanje slučajeva "nestalih beba". Vlasti Srbije će do 1. oktobra ove godine Komitetu ministara Saveta Evrope pružiti detalјne informacije o primeni i funkcionisanju istražnog mehanizma.

U skladu sa pozitivnim ocenama Komiteta ministara, odlučeno je da ovaj slučaj bude prenet iz pojačane u standardnu proceduru nadgledanja izvršenja presuda Suda u Strazburu.

 PRIJEM POVODOM DANA DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Povodom Dana državnosti Republike Srbije, održan je prijem u Palati Evrope u Strazburu. Prijemu je prisustvovalo oko 200 zvanica, među kojima su bili i članovi diplomatskog i konzularnog kora, kao i najviši funkcioneri Sekretarijata Saveta Evrope. Među gostima su bili i g-đa Marija Pejčinović Burić, generalna sekretarka Saveta Evrope, g-din Rik Dems, predsednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, i g-din Linos Aleksandros Sicilianos, predsednik Evropskog suda za ljudska prava.

Ambasadorka Aleksandra Đurović se rečima dobrodošlice obratila gostima, objašnjavajući istorijsku pozadinu i događaje koji se obeležavaju Danom državnosti Republike Srbije. Ambasadorka je značajan deo govora posvetila prvom ustavu Srbije, usvojenom 1835. godine, koji je bio jedan od najnaprednijih i najliberalnijih ustava tog vremena, kao i jedan od prvih te vrste u čitavoj Evropi. G-đa Đurović je takođe naglasila da Srbija, kroz saradnju sa Savetom Evrope, promoviše iste vrednosti kao i u vreme usvajanja svog prvog ustava - demokratiju, vladavinu prava i ljudska prava.

Ispred Organizacije prisutnima se obratila i g-đa Marija Pejčinović Burić, koja je istakla značaj članstva Republike Srbije u Savetu Evrope, kao i brojnost konvencija Saveta Evrope kojima je Republika Srbija do sada pristupila.

 

 

 

 

 

 

 AMBASADORКA ĐUROVIĆ POTPISALA PROTOКOL O IZMENAMA I DOPUNAMA КONVENCIJE O ZAŠTITI LICA U ODNOSU NA AUTOMATSКU OBRADU LIČNIH PODATAКA

Ambasadorka Aleksandra Đurović, u prisustvu Gabrijele Bataini Dragoni, zamenice generalnog sekretara Saveta Evrope, potpisala je Protokol o izmenama i dopunama Кonvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, koji je usvojen u Strazburu, 10. oktobra 2018. godine.

Protokol je potpisan u Palati Evrope u Strazburu, 22. novembra 2019. godine. Do sada je Protokol potpisalo 36 država, uključujući Republiku Srbiju.

Cilj Protokola je modernizacija i poboljšanje Кonvencije, imajući u vidu nove izazove u pogledu zaštite lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, a koji su nastali nakon što je Кonvencija usvojena 1980. godine.

 

 

 AMBASADORKA ĐUROVIĆ POTPISALA KONVENCIJU SAVETA EVROPE O FALSIFIKOVANjU MEDICINSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KRIVIČNIM DELIMA KOJA SADRŽE PRETNJU PO JAVNO ZDRAVLJE

Ambasadorka Aleksandra Đurović, u prisustvu Gabrijele Bataini-Dragoni, zamenice generalnog sekretara Saveta Evrope, potpisala je Konvenciju Saveta Evrope o falsifikovanju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim delima koja sadrže pretnju po javno zdravlje, usvojenu u Moskvi, 28. oktobra 2011. godine, opštepoznatu kao Medikrajm konvencija (Medicrime Convention).

Konvencija je potpisana u Palati Evrope u Strazburu, 2. septembra 2019. godine, u okviru ceremonije „Nedelja ugovora“, organizovane u sklopu proslave 70 godina od osnivanja Saveta Evrope. Konvenciju je do sada potpisalo 32 države, uključujući Republiku Srbiju, pri čemu je 16 država već završilo proceduru ratifikacije.

Cilj Konvencije je smanjenje rizika po ljudsko zdravlje uspostavljanjem pravnog okvira za saradnju širom sveta u borbi protiv falsifikovanja medicinskih proizvoda i sličnih krivičnih dela.

 

 

 

 Državni sekretar Nemanja Stevanović učestvovao na godišnjoj 129. ministarskoj sednici Saveta Evrope u Helsinkiju

Državni sekretar Nemanja Stevanović je učestvovao na godišnjoj 129. ministarskoj sednici Saveta Evrope, održanoj 16. i 17. maja 2019. godine u Helsinkiju. Na sednici je, između ostalog, učestvovalo 30 ministara spoljnih poslova država članica Saveta Evrope.

Tom prilikom je obeležena 70. godišnjica organizacije posvećene unapređenju demokratije, ljudskih prava i vladavine prava u Evropi. Usvojena je Deklaracija koja bi mogla da pomogne u rešavanju krize u kojoj se ova međunarodna organizacija nalazi.

Državni sekretar Nemanja Stevanović je u svom obraćanju učesnicima govorio o važnosti koju Srbija pridaje Savetu Evrope i oblastima kojima se ta organizacija bavi. Osvrnuo se na napredak koji je Srbija ostvarila u prethodnom periodu i istakao spremnost za nastavak uspešne saradnje. Informisao je o naporima koje predsednik Srbije Aleksandar Vučić ulaže u unapređenje odnosa sa susednim zemljama, a koji su dali dobre rezultate. Sa druge strane, napomenuo je da je dijalog sa Prištinom ugrožen zbog podrivanja prištinske strane i odsustva njene spremnosti na istinski dijalog i saradnju.

Šestomesečno predsedavanje Кomitetom ministara Saveta Evrope je od Finske preuzela Francuska.

 

 

 

 

 

 Srbija obeležila Dan Evrope i 70. godišnjicu osnivanja Saveta Evrope

Stalna misija Republike Srbije pri Savetu Evrope je, zajedno sa drugim misijama država članica Saveta Evrope, uzela učešće u manifestaciji obeležavanja Dana Evrope i 70. godišnjice osnivanja Saveta Evrope u Strazburu, 4. i 5. maja 2019. godine.

Prvog dana, udruženje ,,Кlub Jedinstvo“ iz Strazbura otvorilo je scenu sa šumadijskim kolom i kolom ,,Bunjevka“. Na štandu Srbije, brojni žitelji Strazbura i regije Alzas su imali priliku da se upoznaju sa istorijskim, verskim i kulturnim nasleđem Srbije, kao i da degustiraju srpsku hranu, vino i rakiju. Štand Srbije je posetilo preko sedamsto posetilaca, kolega i prijatelja, među kojima je i zamenica gradonačelnika Strazbura Navel Rafik-Elmrini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reizbor kandidata Srbije u GREVIO

Na 7. sastanku Кomiteta ugovornica Istanbulske konvencije, održanom u Strazburu, od 1. do 2. aprila 2019, izabrano je deset novih članova u Ekspertskoj grupi za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO). Među njima je i kandidat Srbije, Biljana Branković, kojoj će ovo biti drugi po redu mandat u pomenutom ekspertskom telu. Biljana Branković je renomirani ekspert za pitanja borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, o čemu je objavila značajan broj stručnih radova. Sa preko dvadeset godina iskustva u ovom domenu.

Biljana Branković je svojim radom doprinela unapređenju položaja žena, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

S obzirom na značaj koji Srbija pridaje implementaciji Istanbulske konvencije, veliko je zadovoljstvo što je po drugi put ekspert iz Srbije izabran za člana GREVIO.

 Studenti Pravnog fakulteta iz Niša u poseti evropskim institucijama u Strazburu

Devedeset i pet studenata Pravnog fakulteta iz Niša boravilo je u studijskoj poseti evropskim institucijama u Strazburu, od 1. do 2. aprila 2019. Uz asistenciju Stalne misije Republike Srbije organizovana je studijska poseta Savetu Evrope i Evropskom parlamentu. Prilikom posete Palati Evrope, studenti su imali priliku da se upoznaju na licu mesta sa mandatom ove međunarodne organizacije, kao i sa njenim institucijama. Tom prilikom, predstavljeni su im i aktuelni izazovi, poput izbora novog generalnog sekretara, finansijske krize sa kojom je organizacija suočena, ali i značaj ove organizacije kada je reč o pravnom regulisanju pitanja poput zaštite ličnih podataka, borbe protiv nasilja nad ženama, suzbijanja govora mržnje itd. Realizovana je i odvojena poseta Evropskom sudu za ljudska prava.

Tokom posete Evropskom parlamentu, studenti su imali priliku da se bliže upoznaju i sa radom jednog od glavnih organa Evropske unije, naročito u svetlu predstojećih izbora za Evropski parlament u maju ove godine.

 

 

 

 

 Predstavljanje kandidatkinje Republike Srbije za reizbor u Ekspertskoj grupi za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Povodom predstojećih izbora za članove Ekspertske grupe za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO), tokom Sastanka potpisnica Istanbulske konvencije, zakazanog za 1-2. april 2019. godine, Stalna misija Republike Srbije pri Savetu Evrope je organizovala predstavljanje kandidata Srbije gđe Biljane Branković za reizbor u ovom telu, čiji je vrlo aktivni član od 2015. godine, odnosno od samog osnivanja.

Ambasadorka Đurović je, na samom početku, objasnila predstavnicima stalnih misija u Strazburu o značaju koji Srbija pridaje borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, podsetivši da je Srbija bila među prvih deset potpisnica Кonvencije odnosno onih koji su je ratifikovali, omogućivši time njeno stupanje na snagu. Prenela je, dalje, zadovoljstvo što Srbija ponovo ima priliku da kandiduje svog eksperta čije je iskustvo u pomenutoj tematici prepoznato kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Biljana Branković je detaljno upoznala goste sa različitim aspektima svojih ranijih istraživanja i njenim radom na implementaciji Istanbulske konvencije u Srbiji, ali i drugim zemljama. Takođe, podelila je svoje iskustvo o radu u GREVIO, što uključuje i mnoge izazove sa kojima se Ekspertska grupa i same države potpisnice Istanbulske konvencije susreću.

U diskusiji koja je usledila, posebno interesovanje kod gostiju je izazvala definicija fizičkog i drugih oblika nasilja u pravnim propisima zemalja, reforme u nacionalnim krivičnim sistemima država, kao i pitanje primene dobre prakse u oblasti prevencije nasilja nad ženama i nasilja u porodici.Prijem u Stalnoj misiji Republike Srbije pri Savetu Evrope za učesnike iz Srbije na 7. Svetskom forumu za demokratiju Saveta Evrope

Кao i ranijih godina, Stalna misija Srbije pri Savetu Ervope je organizovala prijem za učesnike Svetskog foruma za demokratiju Saveta Evrope iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost, 20. novembra 2018. godine.

Poželevši dobrodošlicu gostima u Stalnoj misiji Srbije pri Savetu Evrope, ambasadorka Aleksandra Đurović je izrazila zadovoljstvo što je i ove godine 7. po redu Svetski forum za demokratiju imao učesnike iz Srbije, podvukavši važnost učešća predstavnika iz naše zemlje u različitim organima i događajima koje organizuje Savet Evrope. Tom prilikom, upoznala je goste sa radom Stalne misije Srbije, ali i sa radom samog Saveta Evrope, odgovarajući na pitanja koja se tiču aktuelnih izazova kako funkcionisanja same Organizacije, tako i unapređenja ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.Svečano obeležavanje 15 godina od prijema Republike Srbije u Savet Evrope

U Palati Evrope u Strazburu, Stalna misija Republike Srbije je, u prisustvu prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, 18. oktobra 2018. godine, svečano obeležila 15 godina članstva Srbije u Savetu Evrope.

U obraćanju brojnim zvanicama, ministar Dačić je, objasnivši da je članstvo u Savetu Evrope dovelo do značajnih promena u Srbiji, rekao da najveću korist od članstva u Savetu Evrope imaju građani Srbije pre svega kroz pristup Evropskom sudu za ljudska prava. Na taj način je građanima obezbeđen viši nivo zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, a istovremeno su presude Evropskog suda uticale na izmene zakonodavstva, sudske prakse i rada nadležnih organa. Napredak u ovoj oblasti se vidi i iz podatka da Srbija više nije među državama sa najvećim brojem predstavki pred Sudom.

Imajući u vidu sve napretke koje je Srbija ostvarila u pogledu unapređenja evropskih standarda, ispunivši sve propisane obaveze, izrazio je očekivanje da Parlamentarna skupština najzad okonča redovnu monitoring proceduru u kojoj se Srbija i dalje nalazi.

Potvrdivši prioritet članstva u Evropskoj uniji, ministar Dačić je preneo da će Srbija nastaviti da sprovodi reforme u oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, u vezi sa čim se zahvalio Savetu Evrope na ekspertskoj podršci, koja je bila od nemerljivog značaja.

Osvrnuvši se na institucionalnu krizu Saveta Evrope odnosno nesajedinstvo dva statutorna organa – Кomiteta ministara i Parlamentarne skupštine – podržao je napore generalnog sekretara da se aktuelna kriza reši i preneo spremnost Srbije da, zajedno sa ostalim državama članicama, odgovorno učestvuje u tome. Preduslov za to je poštovanje Statuta od strane oba organa. Na kraju, zahvalio se Pravnoj službi Saveta Evrope na temeljnoj i jasnoj analizi koja treba da posluži kao putokaz za izlazak iz neodržive situacije u kojoj se Savet Evrope nalazi. Dodao je i da poštovanje mišljenja Pravne službe osigurava pravnu izvesnost, koja je temelj vladavine prava.

 

 

     

 Učešće prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na 128. ministarskoj sednici Saveta Evrope u Elsinoru

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić učestvovao je na 128. ministarskoj sednici Saveta Evrope u Elsinoru (Danska), održanoj od 17. do 18. maja 2018. godine.

Ocenivši ministarsku sednicu u Elsinoru kao odličnu priliku za razmenu mišljenja o najznačajnijim pitanjima i izazovima u oblasti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava sa kojima je 47 država članica suočeno u Evropi, ministar Dačić je podržao predloge generalnog sekretara za iznalaženje rešenja za tekuću krizu u Organizaciji, za zajedničko razmatranje uloge Saveta Evrope, sa glavnim ciljem postizanja većeg evropskog jedinstva. Podvukavši značaj poštovanja principa Saveta Evrope, pozdravio je opredeljenje za usmerenim jačanjem jedinstva i koordinacije dva glavna statutarna organa Saveta Evrope - Кomiteta ministara i Parlamentarne skupštine – u cilju iznalaženja konstruktivnih, transparentnih i pragmatičnih rešenja.

Dalje, ministar spoljnih poslova je preneo zadovoljstvo što je jedan od prioriteta predsedavanja Hrvatske Кomitetom ministara Saveta Evrope zaštita nacionalnih manjina, jer toj oblasti Srbija dugi niz godina posvećuje posebnu pažnju. Istovremeno, dodao je i da Srbija očekuje da sva prava pripadnika srpske nacionalne manjine u susednim zemljama budu u punoj meri poštovana u skladu sa standardima Organizacije, uključujući i pravo na korišćenje maternjeg jezika i pisma.

Dalje, pozdravio je donošenje Кopenhaške deklaracije, za koju smatra da će značajno doprineti budućem funkcionisanju Evropskog suda za ljudska prava.

Ministar Dačić je rekao da Srbija ostaje posvećena unapređenju evropskih standarda u domenu zaštite ljudskih prava, te naročito istakao rezultate saradnje Srbije sa telima poput Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) i Evropskog komiteta za sprečavanje torture i nehumanog ili degradirajućeg postupanja (CPT). Preneo je i očekivanje da CPT na odgovarajući način reaguje povodom brutalnog napada na direktora Кancelarije za Кosovo i Metohiju Marka Đurića, 26. marta 2018, koji je bio izložen torturi i ponižavajućem postupanju od strane policije u Кosovskoj Mitrovici.

Na kraju, podsetio je Srbija podržava nastavak angažovanja Saveta Evrope na Кosovu i Metohiji, uz puno poštovanje Rezolucije SB UN 1244 i statusno neutralnog pristupa.

 Ambasadorka Đurović u kurtoaznoj poseti gradonačelniku Grada Strazbura

Stalna predstavnica Republike Srbije pri Savetu Evrope ambasadorka Aleksandra Đurović je, 3. januara 2018. godine, učinila kurtoaznu posetu gradonačelniku Grada Strazbura Ronaldu Risu. U svetlu razvijenih odnosa Srbije i Francuske i političkog dijaloga koji se odvija na visokom i najvišem nivou, ambasadorka Đurović je istakla zadovoljstvo podrškom Francuske evropskim integracijama R. Srbije, kao i posvećenost Srbije evropskom putu. Gradonačelnik Strazbura je u tom duhu preneo da se saradnja dve zemlje vrlo uspešno razvija, ne samo na nacionalnom nivou, već i na lokalnom nivou u pogledu privrede, prosvete i kulture, istakavši Strazbur kao jedan od pozitivnih primera. Na obostrano zadovoljstvo, prihvaćeno je da se pokrene inicijativa za bratimljenje gradova Novog Sada i Strazbura.

 Ambasadorka Đurović predala akreditivna pisma generalnom sekretaru Saveta Evrope

Novoimenovana stalna predstavnica Republike Srbije pri Savetu Evrope ambasadorka Aleksandra Đurović je, 6. oktobra 2017. godine, predala akreditivna pisma generalnom sekretaru Saveta Evrope Torbjornu Jaglandu. U srdačnom razgovoru koji je usledio, ambasadorka Đurović je istakla posvećenost Srbije po pitanju unapređenja i poštovanja vladavine prava, demokratije i ljudskih prava. Osvrnula se na značajnu saradnju koju organi državne uprave u Srbiji ostvaruju sa ekspertskim telima Saveta Evrope poput Venecijanske komisije, posebno imajući u vidu da su rezultati te saradnje od velike važnosti i za promenu pravnih propisa u Srbiji u cilju evropskih integracija. Poželevši dobrodošlicu, generalni sekretar Saveta Evrope je preneo nadu da će saradnja Saveta Evrope i Srbije, zasnovana na konstruktivnom dijalogu i razumevanju, nastaviti da se razvija kao i do sad.Non-paper sa glavnim argumentima Republike Srbije o neprihvatljivosti članstva "Kosova" u UNESCO

Non-paper sa glavnim argumentima Republike Srbije o neprihvatljivosti članstva "Kosova" u UNESCO  možete preuzeti ovde.Vesti
KOMITET MINISTARA SAVETA EVROPE ZATVORIO SLUČAJ „ALIŠIĆ PROTIV SRBIJE“ - DRŽAVNI SEKRETAR MINISTARSTVA FINANSIJA GOJKO STANIVUKOVIĆ NA SASTANKU NADGLEDANJA IZVRŠENJA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTARSTVA PRAVDE RADOMIR ILIĆ NA SASTANKU RAZMATRANЈA IZVRŠENЈA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LЈUDSKA PRAVA - KOMITET MINISTARA POZDRAVIO USVAJANЈE ZAKONA O UTVRĐIVANЈU ČINЈENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNЈA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI
PRIJEM POVODOM DANA DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
AMBASADORКA ĐUROVIĆ POTPISALA PROTOКOL O IZMENAMA I DOPUNAMA КONVENCIJE O ZAŠTITI LICA U ODNOSU NA AUTOMATSКU OBRADU LIČNIH PODATAКA
AMBASADORKA ĐUROVIĆ POTPISALA KONVENCIJU SAVETA EVROPE O FALSIFIKOVANjU MEDICINSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KRIVIČNIM DELIMA KOJA SADRŽE PRETNJU PO JAVNO ZDRAVLJE
Državni sekretar Nemanja Stevanović učestvovao na godišnjoj 129. ministarskoj sednici Saveta Evrope u Helsinkiju
Srbija obeležila Dan Evrope i 70. godišnjicu osnivanja Saveta Evrope
Reizbor kandidata Srbije u GREVIO
Studenti Pravnog fakulteta iz Niša u poseti evropskim institucijama u Strazburu
Predstavljanje kandidatkinje Republike Srbije za reizbor u Ekspertskoj grupi za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)
Prijem u Stalnoj misiji Republike Srbije pri Savetu Evrope za učesnike iz Srbije na 7. Svetskom forumu za demokratiju Saveta Evrope
Svečano obeležavanje 15 godina od prijema Republike Srbije u Savet Evrope
Učešće prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na 128. ministarskoj sednici Saveta Evrope u Elsinoru
Ambasadorka Đurović u kurtoaznoj poseti gradonačelniku Grada Strazbura
Ambasadorka Đurović predala akreditivna pisma generalnom sekretaru Saveta Evrope
Non-paper sa glavnim argumentima Republike Srbije o neprihvatljivosti članstva "Kosova" u UNESCO
Arhiva vesti