Printer Friendly Version СРБИЈА ПРВА ДРЖАВА КОЈА ЈЕ РАТИФИКОВАЛА ДРУГИ ДОДАТНИ ПРОТОКОЛ УЗ КОНВЕНЦИЈУ О ВИСОКОТЕХНОЛОШКОМ КРИМИНАЛУ О ПОЈАЧАНОЈ САРАДЊИ И ОТКРИВАЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКАЗА @ 9 February 2023 04:31 PM

САВЕТ ЕВРОПЕ, СТРАЗБУР, ФРАНЦУСКА, 9. фебруар 2023 - Стални представник Републике Србије при Савету Европе, Њ.Е. aмбасадорка Александра Ђуровић, уручила је г. Бјорну Бергeу, заменику генералног секретара Савета Европе, инструмент о ратификацији Другог додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу о појачаној сарадњи и откривању електронских доказа.

Међу 34 државе које су до сада потписале Други додатни протокол, Република Србија је прва држава која га је ратификовала.

Други протокол има за циљ стварање заједничких норми, на међународном нивоу, за јачање сарадње у борби против високотехнолoшког криминала и прикупљањe електронских доказа у вези са кривичним истрагама или поступцима.

Протокол пружа средства за побољшану сарадњу и откривање електронских доказа, која су предмет система људских права и владавине права, укључујући заштитне мере заштите података.

Други додатни протокол уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу о појачаној сарадњи и откривању електронских доказа усвојио је Комитет министара Савета Европе на 1417бис састанку заменика министара (17. новембар 2021) и отворен је за потписивање у Стразбуру 12. маја 2022.