Printer Friendly Version INTERVJU AMBASADORКE ĐUROVIĆ POVODOM 65-GODIŠNJICE OSNIVANJA RAZVOJNE BANКE SE @ 3 June 2021 04:47 PM

 

Ambasadorka Aleksandra Đurović je u sklopu obeležavanja 65-godišnjice osnivanja Razvojne banke SE dala intervju u kom je istakla značaj saradnje između Srbije i Banke, sa kojom se realizuju projekti u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Istakla je da članstvo u Razvojnoj banci SE pruža Srbiji i priliku da doprinese jedinstvenom socijalnom mandatu Banke, koji je čini relevantnom institucijom za jačanje socijalne kohezije i obezbeđivanje inkluzivnije i održivije ekonomije u Evropi.

Od projekata koji se u R. Srbiji realizuju u saradnji sa Razvojnom bankom SE predstavila je projekat izgradnje Univerzitetske dečje klinike „Tiršova 2“ u Beogradu, projekte „Univerzitetska infrastruktura“ i „Studentsko stanovanje“, čiji su ciljevi poboljšanje pristupa univerzitetskom obrazovanju u Srbiji, kao i projekat „Snabdevanje vodom i prečišćavanje otpadnih voda“. Naglasila je podršku koju Razvojna banka SE pruža Regionalnom stambenom programu, istakavši da je taj program do kraja januara 2021. obezbedio smeštaj za 5 285 najugroženijih izbegličkih porodica u Srbiji.

U pogledu budućeg funkcionisanja Banke, navela je da njen socijalni mandat postaje sve važniji s obzirom na širok spektar socijalnih pitanja sa kojima će Evropa morati da se suoči u narednim godinama. Napomenula je da je bitno da Banka ima na umu posledice klimatskih promena i mere prilagođavanja u oblastima poput stanovanja, energije, zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja, kao i da bi trebalo da pojača fokus na dugoročnu integraciju ranjivih grupa. Ukazala je da u budućnosti Banka treba da nastavi da podržava Srbiju u postizanju ciljeva dogovorenih sa EU u energetskom sektoru, vodosnabdevanju i kanalizaciji, kao i u sektoru otpada i životne sredine, te da nastavi da promoviše održivi ekonomski razvoj. Ocenila je i da aktivnosti u državama koje pripadaju target grupi Razvojne banke SE treba da ostanu strateški fokus za Banku.

Tekst intervjua na engleskom i francuskom jeziku dostupan je preko linka:

http://coebank.org/en/about/65-years/interviews-ambassadors/aleksandra-djurovic-ambassador/

https://coebank.org/fr/about/65-years/interviews-ambassadors/aleksandra-djurovic-ambassador/