Printer Friendly Version Дипломатско особље @ 2 September 2014 10:28 AM

Игор Вучинић
Први саветник
igor.vucinic@mfa.rs

Дарко Нинков
Први секретар
darko.ninkov@mfa.rs

Снежана Петровић
Други секретар
snezana.petrovic@mfa.rs

Момчило Мићић
Аташе
momcilo.micic@mfa.rs